Mandala 
1000_arms_eyes_chenrezig.jpg
1000_arms_eyes_chenrezig.jpg *
Viewed: 1588 times.

avalokiteshvara.jpg
avalokiteshvara.jpg
Viewed: 1394 times.

ayu_guhyasamaja.jpg
ayu_guhyasamaja.jpg
Viewed: 1302 times.

buddha_aksobhya.jpg
buddha_aksobhya.jpg *
Viewed: 1342 times.

chakrasamvara.jpg
chakrasamvara.jpg
Viewed: 1299 times.

guhyasamaja.jpg
guhyasamaja.jpg
Viewed: 1360 times.

guru_rinpoche.jpg
guru_rinpoche.jpg
Viewed: 1564 times.

hevajra.jpg
hevajra.jpg
Viewed: 1481 times.

kalachakra.jpg
kalachakra.jpg
Viewed: 1461 times.

mahakala.jpg
mahakala.jpg *
Viewed: 1603 times.

panca_lokesho.jpg
panca_lokesho.jpg
Viewed: 1369 times.

tseringma_horse.jpg
tseringma_horse.jpg
Viewed: 1263 times.

vairocana.jpg
vairocana.jpg
Viewed: 1308 times.

vajra_yogini.jpg
vajra_yogini.jpg
Viewed: 2307 times.

vajra_yogini_kagyu.jpg
vajra_yogini_kagyu.jpg *
Viewed: 3266 times.

* Comments available for this item.
Powered by Gallery v1 RSS