Mandala 
1000_arms_eyes_chenrezig.jpg
1000_arms_eyes_chenrezig.jpg *
Viewed: 1521 times.

avalokiteshvara.jpg
avalokiteshvara.jpg
Viewed: 1332 times.

ayu_guhyasamaja.jpg
ayu_guhyasamaja.jpg
Viewed: 1242 times.

buddha_aksobhya.jpg
buddha_aksobhya.jpg *
Viewed: 1270 times.

chakrasamvara.jpg
chakrasamvara.jpg
Viewed: 1227 times.

guhyasamaja.jpg
guhyasamaja.jpg
Viewed: 1286 times.

guru_rinpoche.jpg
guru_rinpoche.jpg
Viewed: 1465 times.

hevajra.jpg
hevajra.jpg
Viewed: 1377 times.

kalachakra.jpg
kalachakra.jpg
Viewed: 1386 times.

mahakala.jpg
mahakala.jpg *
Viewed: 1521 times.

panca_lokesho.jpg
panca_lokesho.jpg
Viewed: 1297 times.

tseringma_horse.jpg
tseringma_horse.jpg
Viewed: 1195 times.

vairocana.jpg
vairocana.jpg
Viewed: 1242 times.

vajra_yogini.jpg
vajra_yogini.jpg
Viewed: 2232 times.

vajra_yogini_kagyu.jpg
vajra_yogini_kagyu.jpg *
Viewed: 3210 times.

* Comments available for this item.
Powered by Gallery v1 RSS